Ume značenje

Ume, rijeka u SI Švedskoj; duga 460 km, utječe u Botnički zaljev (Baltičko more); hidroelektrane.