ugovor značenje

ugovor (kontrakt), pravni posao zaključen suglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba; govori o postanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa.