ugovor o djelu značenje

ugovor o djelu, ugovor između naručitelja i izvođača (poduzetnika) o obavljanju određenoga fiz. ili intelektualnoga posla, izradbe djela (gradnja kuće, šivanje odijela, izradba umj. slike), za što naručitelj plaća izvođaču određenu naknadu.