ugljikovodici značenje

ugljikovodici, org. spojevi koji sadrže samo ugljik i vodik; mogu se smatrati matičnim tvarima svih org. spojeva; klasificiraju se u tzv. homologne redove, npr. alkani, alkeni. Mogu biti plinoviti, tekući i čvrsti, zasićeni i nezasićeni. Gl. skupine: alifatski u., aromatski u. nafteni, terpeni.