Ugarska značenje

Ugarska, pov. pojam u hrv. historiografiji za mnogonacionalnu državu (Madžari, Slovaci, Hrvati, Rumunji, Ukrajinci, Srbi) u Panonskoj nizini, s kojom je Hrvatska nakon 1102. bila u personalnoj uniji. Nakon → Trianonskoga mira 1920. na jednome dijelu pov. Ugarske formirana je nac. država Madžara – Madžarska.