Uffizi značenje

Uffizi (Palazzo degli Uffizi), pal. u Firenci, građena u 16. st. Galerija Uffizi jedna je od najbogatijih riznica tal. slikarstva.