Ufa značenje

Ufa, rijeka na I eur. dijela Rusije, desni pritok Belaje; duga 918 km. Iskorišćuje se za dobivanje električne energije. U porječju ležišta nafte.