udlaga značenje

udlaga, naprava od tvrda materijala, služi za imobilizaciju ozlijeđenih i bolesnih dijelova tijela (ob. udova).