Udbina značenje

Udbina, naselje na J rubu Krbavskoga polja u Lici; 735 st. Drvna ind. – Srednjovj. sjedište Krbavske županije i biskupije. Padom Krbave i Like dolazi pod Turke (1527–1689) te je sjedište Ličkoga sandžaka. U Domovinskom ratu 1991–95. pod okupacijom srpskih snaga.