učenje značenje

učenje, oblik stjecanja znanja i umijeća kao i mogućnosti njihova zadržavanja i reproduciranja na svim područjima psihofiz. života.