tvar značenje

tvar (supstancija, materijal), fiz oblik materije od koje su sastavljena tijela; t. izgrađuju elementarne čestice kojima prostorno-vremenske odnose određuju polja sila.