Tunguzi značenje

Tunguzi, stariji naziv za skupinu jezično srodnih tunguskih (mandžurskih) naroda iz skupine altajskih naroda, naseljenih na području od Oba do Tihoga oceana, uglavnom u Ruskoj Federaciji te u Kini i Mongoliji. U Tunguze se, pored ostalih, ubrajaju Evenki (domaći naziv Oročon; prije Tunguzi; o. 38 000 pripadnika) i Eveni (prije Lamuti; 12 000).