tundra značenje

tundra (rus. iz laponskoga), biljna formacija u arktičkom području sjevernije od šumskoga pojasa; u tipičnoj t. rastu pretežito trajne zeleni i niski polugrmići, a osobito su mnogobrojne vrste mahovina i lišaja.