tržište rada značenje

tržište rada, ukupnost odnosa ponude i potražnje ljudskoga rada; idealno t. r. pretpostavlja slobodno kretanje roba, kapitala i radništva te daje široke mogućnosti izbora i konkurencije, no u stvarnosti je ograničeno različitim poremećajima.