tržišna cijena značenje

tržišna cijena, cijena po kojoj se neka roba prodaje na tržištu; redovito je veća od cijene koštanja, jer sadrži i profit.