Trzebnica značenje

Trzebnica, grad.html'>grad.u Z Poljskoj; 11 500 st. Romaničko-gotička crkva (nekoć cistercitski samostan). Drvna i prehr. ind. God. 1146. trgovište, 1250. stekao grad. prava.