trublja značenje

trublja, limeno puhačko glazbalo. Sastoji se od cilindrične cijevi, svijene u obliku izdužena zavoja, s usnikom na jednome kraju i koničnom zvučnicom na drugom. Svirač puše u usnik, a prstima zatvara odn. otvara ventile (ukupno 3) i tako određuje visinu tona. Jedno od najstarijih glazbala kojemu su pratipovi postojali u prastarim kulturama. U Tutankhamonovoj grobnici pronađene su 2 trublje (jedna od srebra, druga od bronce i zlata).