trokut značenje

trokut, geometrijski lik sa 3 stranice i 3 kuta; prema stranicama razlikuju se: istostranični t. (sve 3 jednake), istokračni t. (dvije jednake), raznostranični t. (sve 3 različite); prema kutovima: oštrokutni t. (sva 3 oštra), pravokutni t. (jedan pravi), tupokutni t. (jedan tupi); površina P=av/2.