Trojstvo značenje

Trojstvo ili Presveto Trojstvo, temeljna kršć. dogma po kojoj su u Bogu tri osobe (Otac, Sin i Duh sveti), a jedna narav. Dogmu je spekulativno razradila srednjovj. skolastika. Ni pojma ni izraza nema u Starom zavjetu, a u Novom zavjetu višekratno se spominju tri Božanske osobe; filozofske rasprave i termin ušli su u optjecaj u 2. i 3. st. u svezi s herezama koje su različito tumačile odnos između triju Božanskih osoba. Doktrinarno, pitanje je riješeno na crkv. saboru u Niceji 425., a učenje Zapadne crkve sadržano je u Vjerovanju (Credo, formulirano u 6. st.).