trojka značenje

trojka, rus. kola ili saonice sa zapregom od 3 konja, od kojih srednji ide u oštrom kasu a 2 pobočna u tempu galopa.