trilateracija značenje

trilateracija (lat.), određivanje položaja gl. točaka (trigonometara) pri geodetskoj izmjeri podjelom površine Zemlje na trokute i mjerenjem dužina svih triju stranica trokuta. Usp. triangulacija.