trijas značenje

trijas (grč.), prvi period mezozoika; trajao o. 35 mil. god. Sredinom t. transgresija mora. U kopnenoj flori prevladavaju golosjemenjače, a u fauni vodozemci, gmazovi, ribe, kukci; prvi sisavci. U moru žive vapnenačke zelene alge, koralji, spužve, konodonti, stapčari, ribe.