trihineloza značenje

trihineloza, parazitska bolest, uzrokovana ličinkama trihine, koje žive u mišićju svinje, psa, mačke, štakora, divljih sveždera i mesoždera te čovjeka; odrasli paraziti žive u tankom crijevu. Bolest se prenosi samo konzumiranjem mesa (mišićja) koje sadrži žive ličinke.