trigonometrijske funkcije značenje

trigonometrijske funkcije (goniometrijske, kružne, cirkularne f.), omjeri stranica pravokutnoga trokuta ili odsječci na osima i tangentama jedinične kružnice koji predstavljaju funkcije kutova; sin (sinus), cos (kosinus, cosinus), tg ili tan (tangens), ctg ili cot (kotangens, cotangens), sec (sekans, secans), cosec (kosekans, cosecans). Među njima postoje određeni odnosi, npr. sin2α + cos2 α = 1; tg α  ·  ctg α = 1 (goniometrijske jednadžbe). Vrijednosti t. f. sakupljene su u trigonometrijskim tablicama. T. f. se, osim u matematici, mnogo upotrebljavaju u tehnici i prirodnim znanostima.