trigeminus značenje

trigeminus (lat.), peti moždani živac; ima 3 grane; česta bolest: neuralgija trigeminusa.