Trenet značenje

Trenet, Charles (1913–2001), franc. šansonijer i film. glumac.