Travnik značenje

Travnik, grad u dolini Lašve podno Vlašića, sr. BiH; o. 18 800 st. Sulejmana džamija (1816). Ind. tekstila, kože, duhana, preradba drva. – Naseljen već u prapov. doba; u sr. vijeku prvi se put spominje 1463., pripadao župi Lašvi; 1503. bio u vlasti Turaka, potkraj 17. st. postao sjedištem bos. vezira; poč. 19. st. sjedište austr. i franc. konzula.