tranzistor značenje

tranzistor (engl., od trans[fer] + [res]istor, tj. prijenos otpora), poluvodički elektronički element; bipolarni t. sastavljen od triju slojeva kristala (emiter, baza i kolektor) redoslijedom PNP tipa ili NPN tipa; u vođenju sudjeluju pozitivni i negativni nosioci; strujom kroz bipolarni t. upravlja se strujno; unipolarni t., zvan i FET, sastoji se od kanala jednoga tipa kristala (P ili N) pa u vođenju sudjeluje samo po jedna vrsta nosioca; strujom kroz unipolarni t. upravlja se naponski. Jedno je od osnovnih svojstava t. pojačanje el. promjena (signala), pa je t. osnovni element mnogobrojnih elektroničkih sklopova (pojačala, oscilatora, multivibratora i dr.). sin za mali, prijenosni radioprijamnik.