Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

transpiracija

transpiracija (lat.). 1. bot isparavanje vode iz biljke, većinom kroz list. 2. Znojenje.

Reference