transformatorska stanica značenje

transformatorska stanica, uređaj za pretvorbu napona i jakosti el. struje iz prijenosne mreže na veličine pri kojima se ona troši; uz transformatore sadrži sabirnice, rasklopne naprave, instrumente i zaštitne uređaje; ugrađuje se u zgrade ili se ograđuje na otvorenom da bi se spriječio pristup nestručnim osobama. sin trafo-stanica.