transformacija značenje

transformacija (lat.). 1. Preobrazba, preoblika, promjena, metamorfoza. 2. mat preslikavanje, propis po kojemu se neki skup pretvara u neki drugi; preračunavanje koordinata nekoga geometrijskog elementa u jednom koordinatnom sustavu u koordinate u nekom drugom. 3. lingv u generativnoj gramatici, formalni postupak s pomoću kojega se, prema određenim pravilima, sintaktičke strukture što ih generira (proizvodi) baza preoblikuju u dobro izgrađene i glasovno ostvarene rečenice.