transena značenje

transena (lat.), arhit perforirane kamene ploče koje služe kao pregrade u starokršć. crkvama.