topos značenje

topos (grč.), opće mjesto, stalno stilsko mjesto; tipizirani motiv u knjiž. djelu.