toponomastika značenje

toponomastika (grč.), grana lingvistike koja se bavi toponimima, tj. geogr. nazivima ili imenima mjesta (imenima naselja, brda, dolina, rijeka, mora, otoka i dr.); ukupnost mjesnih imena (toponima) na nekom prostoru.