topologija značenje

topologija (grč.). 1. Smještaj pojedinih objekata u nekoj cjelini, području, sustavu; prikaz toga smještaja. 2. mat grana suvremene matematike koja proučava svojstva prostora vrlo općenita značaja (topološki prostor) i neprekidna preslikavanja, tj. preoblike (funkcije) koje preslikavaju jedan prostor u drugi pridružujući svakoj točki prvoga prostora jednu točku drugoga prostora tako da se ne naruši odnos »blizine« točaka u prostoru.