topografska karta značenje

topografska karta, detaljna predodžba manjega dijela Zemljine površine izrađena na temelju snimanja zemljišta. Izrađuje se u mjerilima 1:10 000 – 1:200 000. Geogr. sadržaj prikazuje se topografskim znakovima.