toplinski udar značenje

toplinski udar, med hipertermija; akutan oblik termoregulacijskoga poremećaja; nastaje pretjeranim nakupljanjem tjelesne topline, sa simptomima sličnima kao kod sunčanice.