toplinska barijera značenje

toplinska barijera→ toplinski zid