toplina značenje

toplina, oblik energije kojom se očituje unutarnja energija tijela (gibanje molekula, atoma i elementarnih čestica); t. prelazi s tijela više temperature na tijelo niže temperature vodljivošću (kondukcijom) pri dodiru tijela, prijenosom (konvekcijom) u kapljevinama i plinovima te infracrvenim zračenjem i kroz prazan prostor. SI jedinica t. je džul (J); → termodinamika.