topivost značenje

topivost, svojstvo tvari da se otapaju jedne u drugima tj. s njima stvaraju mješavine koje su po svojim kem. i fiz. svojstvima posvuda homogene; stupanj topivosti, koncentracija otopljene tvari u zasićenoj otopini pri danoj temperaturi, maksimalna količina neke tvari koja se može otopiti u nekoj drugoj na određenoj temperaturi.