tonika značenje

tonika (grč.), glazb prvi stupanj dijatonske ljestvice, po kojemu ona dobiva i ime (npr. dur ljestvica s tonikom c zove se C-dur); u starocrkvenim načinima zove se nota finalis.