tonalitet značenje

tonalitet (franc. preko njem.), ukupnost svih značajki koje povezuju tonove neke skladbe ili nekoga njezina dijela oko središta tonaliteta → tonike. Postoje dvije vrste tonaliteta: → dur i → mol.