tona značenje

tona (lat. iz kelt.) (znak t), iznimno dopuštena jedinica mase; posebni naziv za tisuću kg (t = 103 kg), odn. za megagram (t = Mg). U angloam. sustavu jedinica: ton u Velikoj Britaniji jednaka je long ton u SAD i iznosi 2240 lb (≈ 1016 kg); short ton (znak sh t) u SAD iznosi 2000 lb (≈ 907,2 kg).