Tomislav značenje

Tomislav, najprije knez (dux), zatim kralj Hrvata (rex Croatorum); vladao o. 910–928. Spriječio ugarsko prodiranje i proširio granice Hrvatske prema sjeveru; srp. knezu Zahariji dao utočište pred bug. carem Simeonom; od Bizanta dobio na upravu dalm. gradove. Raspolagao velikom voj. silom.