Tomašić značenje

Tomašić, Franjo (1761–1831), austr. podmaršal; sudjelovao u zaposjedanju Dalmacije 1813; pošto su je Francuzi napustili 1814., postavljen za voj. zapovjednika Dalmacije i glavara zemaljske uprave.