Tolstoj značenje

Tolstoj, Aleksej Konstantinovič (1817–75), rus. književnik; pisao balade na pov. teme i satiričnu poeziju; dramska trilogija (Smrt Ivana Groznoga; Car Fjodor ivanovič; Car Boris).