tolerancija značenje

tolerancija (lat.). 1. Prihvaćanje i podnošenje razlika (političkih, vjerskih, jezičnih i dr.). biol 2. sposobnost organizma da bez vidljivih oštećenja podnosi fiz. i kem. djelovanja kojima je izložen; 3. sposobnost organizma da se postupno prilagođuje učestalom djelovanju lijekova, kemikalija i droga. 4. tehn otklon, odudaranje od propisane ili uobičajene vrijednosti neke veličine; razlikuju se dopuštena i nedopuštena tolerancija.