toga značenje

toga (lat.), u ant. Rimu, duga vunena (obično bijela) gornja haljina; t. praetexta (obrubljena t.) imala je grimizni obrub, a nosili su je viši magistrati i dječaci do 17. godine, kada im se predavala t. virilis (muževna t.). Kandidati za pojedine drž. službe nosili su t. candida (bijelu t.).