točka. značenje

točka. 1. Rečenični i pravopisni znak; u hrv. jeziku obično se upotrebljava na kraju rečenice, iza kratica i iza svih rednih brojeva. 2. mat temeljni geometrijski element bez dimenzija; neke t. imaju posebne nazive (npr. ishodište, vrh, t. infleksije). 3. Posebno brojkama istaknut smisaoni, sadržajni razdjel u tekstu (paragraf), dnevnom redu i sl.