Titan. značenje

Titan. 1. Najveći Saturnov satelit, polumjera 2575 km, s atmosferom od dušika i metana. 2. Serija am. balističkih raketa i raketa-nosača. Rakete tipa T. 2 korištene su za lansiranja svemirskih brodova tipa Gemini. Rakete tipa T. 3 korištene su za lansiranja satelita i međuplanetarnih letjelica a rakete tipa T. 4 koriste se za lansiranja satelita.